AKCESORIA KOMINKOWE

16-06-2021

ATTYKA

jest to poziomy element architektoniczny ponad wieńczącym gzymsem budynku, częściowo lub całkowicie zasłaniający dach.

BELKA
KOMINKOWA

w klasycznych modelach kominków jest to ozdobny element kominka, wykonany najczęściej z drewna, oddzielający środkową część kominka od tzw. czapy, stanowiącej górny element całej obudowy kominkowej.

CIĄG

inaczej cug, powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy gorącym powietrzem unoszącym się do góry, a zimnym, opadającym. Wywołany jest różnicą ciśnień. Wynika to z faktu, że u podstawy komina w jego wnętrzu ciśnienie jest mniejsze niż na zewnątrz na tej samej wysokości. Ciąg jest tym większy im wyższy jest komin i większa różnica temperatur.

CZAPA
KOMINKA

inaczej okap, jest to górny element obudowy wkładu kominkowego, o różnorodnym kształcie, w którym umieszczone są kratki wylotowe ciepłego powietrza i ewentualnie dystrybutor ciepłego powietrza oraz rury rozprowadzające ciepło.

CZOPUCH

jest to element wkładu kominkowego umiejscowiony bezpośrednio na korpusie wkładu i połączony z nim na pomocą śrub i kitu odpornego na wysokie temperatury.

DEFLEKTOR

deflektor dymu znajduje się w komorze spalania, pod króćcem wylotu dymu. Jest to element wymienny, w formie odpowiednio ukształtowanej żeliwnej „półki”. Uniemożliwia on bezpośrednie wypływanie spalin do przewodu kominowego, dzięki czemu następuje ich dokładne dopalanie w komorze spalania. Wkłady o najprostszej konstrukcji nie mają deflektora.

DYSTRYBUTOR
CIEPŁEGO
POWIETRZA

wykonany jest z blachy stalowej w formie pudła, znajdującego się powyżej wkładu kominkowego, z umieszczonymi aluminiowymi rurami, którego zadaniem jest gromadzenie ciepłego powietrza i jego dalsze rozprowadzanie przy wykorzystaniu zjawiska cyrkulacji.

FREZ BELKI KOMINKOWEJ

jest to ozdobna, wielokątna forma wykończenia belki kominkowej.

KAFLE

wykonane są z gliny, odpowiednio uformowane elementy o ozdobnej formie, stosowane przy budowie pieców i kominków oraz przy obudowach wkładu kominkowych.

KANAŁ
DYMOWY

jest to pusty kanał wewnątrz komina, służący do odprowadzania spalin.

KOMIN

jest to pionowa konstrukcja zbudowana z cegły lub materiałów stalowych, do których podłączony jest kominek. Służy do odprowadzania spalin. Komin może mieć kilka kanałów dymowych oraz wentylacyjnych.

KOMORA
SPALANIA

jest to miejsce wkładu kominkowego, gdzie zachodzi proces spalania materiałów palnych.

KONSOLE

są to ozdobne elementy kominka, umieszczane symetrycznie, stanowiące element ścian bocznych i będące oparciem dla belki kominkowej i czapy. Wykonywane są najczęściej z piaskowca i stosowane przy kominkach rustykalnych.

KONWEKCJA

jest to zjawisko oddawania ciepła przez rozgrzane elementy wkładu kominkowego. Zimnie powietrze opływa gorący wkład i przejmuje od niego ciepło, a następnie, ogrzane, rozchodzi się po całym pomieszczeniu.

KORPUS WKŁADU KOMINKOWEGO

to centralna część wkłady mieszczącego komorę spalania.

KRÓCIEC

króciec wylotu dymu to element w górnej części wkładu, pozwalający na podłączenie wkładu do przewodu kominkowego za pomocą rury dymowej. Inaczej, króciec służy do odprowadzania dymu do przewodu kominowego.

NOMINALNA
MOC CIEPLNA

jest to wyrażona w kilowatach moc ogrzewania pomieszczenia w standardowych warunkach. Generalnie przyjmuje się, że moc 1KW wystarcza na ogrzanie 10m2 pomieszczenia.

OBUDOWA
KOMINKA

element dekoracyjny i użytkowy osłaniający wkład, rurę dymową i elementy systemu rozprowadzania ciepłego powietrza. Potocznie wkład i obudowę całościowo nazywamy kominkiem.

PARTER KOMINKA

nazywany także cokołem, jest to najniższa część obudowy kominka, czyli od podłogi do dolnego brzegu wkładu kominkowego.

 

 PÓŁKI KOMINKA

są to rozbudowane elementy obudowy kominka na poziomie parteru. Budowane są najczęściej przy kominkach o tradycyjnych kształtach.

 RURA SPALINOWA (DYMOWA)

jest to rura łącząca króciec kominka z przewodem kominowym.

 RUSZT

to ruchomy element kominka, znajdujący się wewnątrz wkładu kominkowego, tuż za drzwiczkami. Niektóre typy kominków nie mają rusztu.

 ROLKI

umowna nazwa elementów zbudowanych z cegły klinkierowej, montowanych u podstawy wkładu kominkowego oraz tuż nad wkładem. Stosowane są najczęściej przy obudowach rustykalnych.


SZYBER

jest to żeliwna klapka na ruchomej osi, zamontowana na króćcu wylotu dumy. Jego otwieranie i zamykanie pozwala regulować siłę ciągu i sprawność kominka. Niektóre typu kominków ze względu na swoją konstrukcję nie mają szybra, a regulacja odbywa się poprzez sterowanie dopływem powietrza do spalania.

 SPRAWNOŚĆ KOMINKA

oznaczona procentowo wartość energii powstałej podczas spalania, odzyskiwana w postaci ciepła. 

ŚCIANY BOCZNE KOMINKA

elementy konstrukcyjne obudowy kominka znajdujące się na wysokości wkładu kominkowego.

 WARTOŚĆ OPAŁOWA DREWNA

jest to ilość ciepła, jaką oddaje palące się drewno, określana w kcal/kg.

WKŁAD KOMINKOWY

inaczej wkład grzewczy, jest to wykonane z elementów stalowych bądź odlane z żeliwa „pudło”, zamykane drzwiczkami z szybą, służące do spalania drewna i oddawania ciepła przez wykorzystanie konwekcji ciepła i cyrkulacji powietrza.

 WYCZYSTKA

inaczej rewizja, jest to otwór z tyłu komina, umiejscowiony na tylniej ścianie kominka bądź na ścianie komina, na najniższej kondygnacji – w piwnicy, bądź w garażu. Służy do czyszczenia komina i wybierania opadającej sadzy.