ZAWORY, POMIARY, AUTOMATYKA

16-06-2021

ZAWÓR
TERMOSTATYCZNY

jego zadaniem jest utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu.

 

CIEPŁOMIERZ

jest to urządzenie do pomiaru ilości zużytej energii cieplnej pobranej z wodnej sieci ciepłowniczej.

CZUJNIK
TEMPERATURY

element standardowego ciepłomierza, mierzący temperaturę na wejściu i wyjściu.

PRZETWORNIK
PRZEPŁYWU

element standardowego ciepłomierza, mierzący objętość przepływającej cieczy.

PRZELICZNIK

element standardowego ciepłomierza, który na podstawie danych uzyskanych z czujników i przetwornika oblicza ilość zużytej energii.

MODUŁ
TARYFOWY

dodatkowy element ciepłomierza, uwzględniający rożne ceny energii zależnie od pory roku, tygodnia i godziny.

REGULATOR
TEMPERATURY

wyposażenie grzejników, które umożliwia utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu.

PODZIELNIK
KOSZTÓW

jest to urządzenie mierzące procentowy udział poszczególnego grzejnika w całkowitym zużyciu energii cieplnej budynku.

STEROWANIE
CENTRALNE

pozwala na sterowanie wszystkimi grzejnikami za pomocą jednego sterownika.

16
Cze
2021
AKCESORIA KOMINKOWE
ATTYKA jest to poziomy element architektoniczny ponad wieńczącym gzymsem budynku, częściowo lub całkowicie zasłaniający dach. ...