UZDATNIANIE WODY

16-06-2021

FILTR
MECHANICZNY

jest to podstawowe urządzenie, które umożliwia poprawę jakości wody poprzez usunięcie zawartych w wodzie stałych zanieczyszczeń tj. piasek, osad czy zawiesina. Oczyszczanie odbywa się poprzez materiał filtrujący o dobranej wielkości zatrzymywanych cząsteczek. W domach jednorodzinnych warto zastosować filtry mechaniczne na zasilaniu całego budynku, aby ochronić całą instalację przed szybszym zużyciem.

FILTR
WĘGLOWY

jest to urządzenie stosowane zazwyczaj w kuchni, przeznaczone do usuwania chloru i związków chloro pochodnych, związków organiczny i pestycyd, poprawiające barwę, smak i zapach wody. Zazwyczaj montowane są na wylewce lub jako filtry pod szafkowe.

ODŻELAZIACZ

jest to urządzenie usuwające z wody związki żelaza i manganu. Związki te nadają wodzie brunatną barwę oraz podczas prania tkanin pozostawiają na ubraniach trudne do usunięcia zacieki i przebarwienia. Odżelaziacze montowane są bezpośrednio za filtrami mechanicznymi.

OSMOZA
ODWRÓCONA

jest to najskuteczniejszy sposób oczyszczania wody pitnej. Wstępnie oczyszczona woda jest przetłaczana przez błonę półprzepuszczalną, która zatrzymuje wszelkie cząsteczki większe od cząsteczek wody. W wyniku takiego oczyszczania powstaje niemal idealnie czysta chemicznie woda. Picie tak oczyszczonej wody jest jednak szkodliwe, gdyż całkowicie pozbawiona minerałów woda wpływa niekorzystnie na organizm człowieka, zatem po oczyszczeniu woda poddawana jest mineralizacji.

ZMIĘKCZACZE

zmiękczają wodę usuwając jony wapnia i magnezu i zastępują je jonami sodu. Najczęściej woda, która wymaga zmiękczenia, wymaga również odżelaziacza, zatem montuje się go po filtrze mechanicznym i odżelaziaczu.