POMPA CIEPŁA

16-06-2021

POMPA
CIEPŁA

jest to urządzenie grzewcze, które umożliwia wykorzystanie zasobów energii naturalnej.

GRUNTOWA
POMPA CIEPŁA

składa się z systemu przewodów ułożonych w gruncie poniżej strefy przemarzania.

WODNA
POMPA CIEPŁA

w tym systemie pompa czerpie ciepło z wody powierzchniowej lub podziemnej, a następnie przekazuje je wodzie znajdującej się w przewodach grzewczych.

POWIETRZNA
POMPA CIEPŁA

wykorzystuje energię nagromadzoną w powietrzu, a następnie oddaje ją wodzie krążącej w instalacji grzewczej. Jej montaż jest dużo prostszy, a przez to tańszy niż pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody.

DOLNE ŹRÓDŁO
POMPY CIEPŁA

ciepło pobierane jest z powietrza, gruntu lub wody powierzchniowej bądź podziemnej.

GÓRNE ŹRÓDŁO
POMPY CIEPŁA

jest to system ogrzewania grzejnikowego, podłogowego oraz przygotowywania c.w.u.