PODGRZEWACZE GAZOWE

16-06-2021

PODGRZEWACZ
GAZOWY

przystosowany jest do spalania gazu ziemnego lub płynnego. Ze względu na sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej rozróżniamy podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe.

 

PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY

zwany inaczej termą lub piecykiem łazienkowym. W chwili odkręcenia kranu zostaje zapalony gaz w palniku i woda zaczyna się podgrzewać, przepływając przez nagrzewnice. Jest to urządzenie wiszące, o niedużych rozmiarach oraz małym ciężarze.

PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY

W dolnej części zbiornika umieszczona jest komora spalania z palnikiem. W chwili spadku temperatury, ustawionej na termostacie, urządzenie włącza się i pracuje tak długo, aż woda w zasobniku osiągnie założoną temperaturę. Gorące spaliny przepływają specjalnym kanałem usytuowanym w środku zbiornika, oddając ciepło do otaczającej wody. Zazwyczaj jest to urządzenie stojące, mieszczące nawet to 200 l wody.

PODGRZEWACZ JEDNOCZERPALNY

przystosowany do lokalnego podgrzewania niewielkich ilości wody. Maksymalnie obsługują jeden punkt czerpalny.

PODGRZEWACZ WIELOCZERPALNY

przystosowany jest do obsługi kilku punktów czerpania wody. Podgrzewacz obsługujący kilka urządzeń, należy zamontować w takim miejscu aby odległości od punktów czerpania były jak najmniejsze.