PALIWA DO KOTŁA

16-06-2021

BIOMASA

jako powszechnie stosowanym paliwem do kotłów nazywamy drewno oraz jego odpady, słomę, palety, a także specjalne uprawiane rośliny energetyczne. Spalanie biomasy nie powoduje tak dużej emisji dwutlenku siarki, jak spalanie węgla.

 

GROSZEK
WĘGLOWY

jest to węgiel o średnim granulacie. Groszek węglowy charakteryzuje niska zawartość siarki, co czyni go mniej szkodliwym dla środowiska. Jest paliwem o wysokiej kaloryczności oraz stosunkowo niskiej cenie.

MIAŁ
WĘGLOWY

jest to węgiel o bardzo małym granulacie. Główną zaletą miału jest możliwość opalania nim w większości pieców przeznaczonych na stałe paliwa opałowe.

PALLET

są to suche trociny, sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Są niezwykle wydajnym materiałem opałowym. Granulki powstają z całkowicie naturalnych surowców oraz stanowią w pełni odnawialny opał, pozbawiony substancji toksycznych.

DREWNO

jest powszechnie dostępnym paliwem odnawialnym, produkt spalania drewna znacznie mniej zanieczyszczają środowisko, niż produkty spalania węgla.

WĘGIEL
KAMIENNY

jest najczęściej występującym surowcem energetycznym pochodzenia organicznego. Zawdzięcza swoją popularność temu, iż w przeciwieństwie do innych skał pali się wydzielając dużo ciepła i dużo energii.

KOKS

paliwo uzyskiwane przemysłowo, o wyższej wartości opałowej od węgla kopalnego. Zaletą koksu jest spokojniejsze spalanie, co pozwala na rzadrze uzupełnianie opału w piecu.