OGRZEWANIE AKUMULACYJNE

16-06-2021

OGRZEWANIE
AKUMULACYJNE

jest to sposób na ogrzanie domu z użyciem energii elektrycznej. Produkuje ciepło w nocnej strefie taryfowej, a wykorzystuje je w ciągu całego następnego dnia, stopniowo oddając do otoczenia, zmagazynowane wewnątrz pieca ciepło.

PIEC
AKUMULACYJNY

przystosowany jest do pobierania energii pozaszczytowej. Jego zadaniem jest przetwarzanie energii elektrycznej na energię cieplną, akumulowanie jej oraz oddawanie do ogrzewanych pomieszczeń.

ŁADOWANIE

faza pieca akumulacyjnego, podczas której piec pobiera energię elektryczną, która jest częściowo od razu oddawana w postaci ciepła, a częściowo kumulowana i oddawana podczas fazy rozładowania.

ROZŁADOWANIE

druga z faz pieca akumulacyjnego, podczas której piec oddaje ciepło do otoczenia. Rozładowanie może być statyczne bądź dynamiczne.