KOTŁY GAZOWE I OLEJOWE

16-06-2021

KOCIOŁ
OLEJOWY

stanowi alternatywę dla domów, które nie mają dostępu do sieci gazowej. Ogrzewanie olejowe jest rozwiązaniem równie wygodnym jak ogrzewanie gazem ziemnym, jednak jest od niego droższe i inwestycyjnie, i eksploatacyjnie.

 

KOCIOŁ
GAZOWY

Podstawowymi parametrami kotła gazowego jest jego moc oraz sprawność cieplna. Nowoczesne kotły gazowe osiągają sprawność nawet do 90%.To właśnie od sprawności kotła zależy, jaka część zużytego paliwa przekształci się w ciepło.

KOCIOŁ
JEDNOFUNKCYJNY

wytwarza ciepło tylko na potrzeby instalacji C.O. W przypadku kiedy zostanie podłączony do niego zasobnik ciepłej wody, zakres pracy kotła rozszerza się. Ciepła woda ogrzewana w kotle kierowana jest albo do instalacji C.O albo dostarczana do kranów. Układ kotła jednofunkcyjnego działa zazwyczaj na zasadzie priorytetu ciepłej wody – czyli wytwarzanie c.w.u. jest nadrzędne w stosunku do ogrzewania budynku.

KOCIOŁ
DWUFUNKCYJNY

wytwarza ciepło zarówno na potrzeby instalacji C.O. jak również c.w.u. Przygotowuje ciepłą wodę w sposób przepływowy. Po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, uruchamiany zostaje przepływ wody przez kocioł i następuje jej ogrzanie.

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY

jest to układ pośredni między kotłem dwufunkcyjnym a jednofunkcyjnym z podłączonym zasobnikiem ciepłej wody. Przy dużym poborze wody, grzanie następuje w sposób przepływowy, natomiast przy małym zapotrzebowaniu, ciepła woda pobierana jest z zasobnika.

KOCIOŁ Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA

pobiera powietrze niezbędne do spalania gazu z pomieszczenia w którym się znajduje. Wymaga pomieszczenia z intensywną wentylacją, o określonej minimalnej kubaturze oraz podłączenia do komina.

KOCIOŁ Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

inaczej kocioł turbo. Powietrze niezbędne do spalania pobiera z zewnątrz budynku przewodem powietrzno-spalinowym. Powietrze doprowadzane jest przewodem wewnętrznym, zaś odprowadzane spaliny przewodem zewnętrznym. Nie wymaga podłączenia do komina, ponieważ spaliny wyrzucane są bezpośrednio za ścianę budynku. Jest bardzo bezpieczny, ze względu na proces spalania który odbywa się zewnętrznie.

KOCIOŁ
KONDENSACYJNY

wyposażony w kółka lub nóżki, co pozwala na dowolne usytuowanie go w pomieszczeniu. Z reguły są dodatkowym elementem grzewczym.

SPRAWNOŚĆ
CIEPLNA

jest to efektywność dla kotłów grzewczych.

SPRAWNOŚĆ EFEKTYWNA KOTŁA

jest to sprawność uzyskana w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

MOC
NOMINALNA KOTŁA
jest to moc, określona przez producenta kotła.

ZBIORNIK NA
OLEJ OPAŁOWY

wykonany ze stali i/lub wewnętrznej części z tworzywa sztucznego. Zbiorniki na paliwo mogą być naziemne lub poziemna, zainstalowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

SYGNALIZATOR
WYCIEKU PALIWA

każdy zbiornik na olej opałowy musi być wyposażony w sygnalizator, który poinformuje w przypadku uszkodzenia zbiornika o wycieku.

DETEKTOR GAZU

urządzenie sygnalizujące zagrożenie wybuchem lub zatruciem. Detektory informują o nadmiernym poziomie substancji niebezpiecznych w powietrzu. Szczególnie zalecane jest stosowanie detektorów tlenku węgla w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, dwufunkcyjnymi gazowymi kotłami oraz kotłami węglowymi.