JAK PALIĆ BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE W KOMINKU?

16-06-2021

Aby palić bezpiecznie i efektywnie ważne jest aby stosować się do poniższych zaleceń:

1

Nie należy używać do palenia drewna z drzew iglastych. Mimo, iż pali się ono dość dobrze, posiada małą moc kaloryczną, a zawarta w drewnie żywica powoduje szybkie zanieczyszczenie szyby oraz komina, co w rezultacie prowadzi do osłabienia ciągu. 

2

Najlepszym materiałem do palenia jest drewno twardych drzew liściastych. Zaleca się stosowanie drewna takiego jak grab, dąb, jesion, klon, brzoza oraz buk.

3

Nigdy nie należy spalać w kominku drewna impregnowanego, malowanego farbami, a także podkładów kolejowych, płyt wiórowych, szmat i innych śmieci. Spalanie to może powodować wydzielanie się toksycznych gazów oraz zanieczyszczenie przewodu kominkowego.

4

Nie należy palić drewnem mokrym. Drewno to spala się jedynie przy zwiększonym dopływie powietrza, jednak opał ten pali się nierównomiernie i szybko, co powoduje konieczność ciągłej uwagi i potrzeby dokładania.

Najlepsze efekty uzyskuje się przy spalaniu drewna z twardych drzew liściastych. Klon i dąb to gatunki drewna, które najlepiej utrzymują żar. Jesion, klon i brzoza, w porównaniu do nich mają moc kaloryczną mniejszą o 11%. Wiąz mniejszą o 16%, natomiast buk moc niższą o 20%. Nie zaleca się palić drewnem wierzby, olchy, osiki czy topoli. Ich spalanie jest dwukrotnie niższe niż drewnem grabu. Również drewno z drzew iglastych pali się o 30% szybciej.

Aby uzyskać optymalne, długotrwałe grzanie przy ograniczonej intensywności spalania drewna należy dokładać kolejne polana dopiero wtedy, gdy nad warstwą żaru znajdującego się na dnie wkładu zaczynają znikać płomienie. Najczęściej szacuje się, że średnie spalanie na godzinę, to 2-3 kg suchego drewna. Do rozpalania i palenia w kominku zabrania się używania łatwopalnych cieczy tj. benzyny, nafty, oleju, czy alkoholu. Stwarza to duże niebezpieczeństwo, a także może powodować uszkodzenie elementów kominka.

16
Cze
2021
JAK PRAWIDŁOWO EKSPLOATOWAĆ KOMINEK - 10 PORAD
Jeżeli jesteś już szczęśliwym posiadaczem kominka w swoim domu musisz poznać podstawowe zasady jego użytkowania. Prawidłowa eksploatacj...