JAK BEZPIECZNIE UŻYTKOWAĆ KOMINEK?

16-06-2021

Poniżej kilka podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego użytkowania domowego kominka.

1

Warto wyposażyć nasz dom w czujki dymu i czadu, które ostrzegą nas przed ewentualnym zagrożeniem,

2

Nie należy używać kominków i ich elementów, jeżeli nie posiadają one odpowiednich atestów,

3

Przed rozpoczęciem eksploatacji nowo nabytego urządzenia grzewczego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego obsługi,

4

W pobliżu kominka nie wolno składować jakichkolwiek materiałów łatwopalnych - ich odległość od paleniska powinna wynosić minimum pół metra,

5Używane przez nas paliwo powinno być zgodne z zaleceniami producenta,
6

Nigdy nie pozostawiajmy otwartego kominka bez nadzoru,

7

Pamiętajmy o zabezpieczeniu paleniska przed dziećmi.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej podstawowe zasady użytkowania palenisk domowych sprawią, że będą one bezpiecznym i wygodnym sposobem na dogrzanie domostwa a ponadto przyjemnym miejscem spotkań wszystkich domowników.