GRZEJNIKI WODNE

16-06-2021

GRZEJNIK
WODNY

dostępne na rynku grzejniki żeliwne, miedziane, stalowe lub aluminiowe, przekazują ciepło do otoczenia drogą konwekcji lub promieniowania.

GRZEJNIK
PŁYTOWY

inaczej zwany panelowym, szybko reaguje na zmianę temperatury wody zasilającej. Cechują się małą pojemnością wodną oraz bezwładnością cieplną. Mogą mieć obudowę gładką lub profilowaną.

GRZEJNIK
CZŁONOWY

wykonany z żeliwa lub aluminium, składa się z jednakowych elementów (ogniw), połączonych ze sobą za pomocą złączek.

GRZEJNIK
KONWEKTOROWY

oddaje ciepło na drodze konwekcji. Składa się z jednego lub kilku wymienników ciepła i obudowy.

GRZEJNIK
RURKOWY

inaczej zwany drabiniaką, zbudowany najczęściej jest z dwóch pionowych przewodów, połączonych poziomymi rurkami.