WENTYLACJA - DLACZEGO JEST ONA TAK WAŻNA

28-05-2021

Technika wentylacyjna jest obecnie jedną z ważniejszych dziedzin w budownictwie. Wzrost oczekiwań ludzi w stosunku do komfortu życia, rozwój przemysłu oraz wiele innych czynników wpłynęło na to, że coraz większą uwagę przywiązuje się do warunków mieszkalnictwa. W związku z tym aspekt prawidłowo funkcjonującej wentylacji nabrał szczególnego znaczenia.

Podstawowym zadaniem wentylacji jest zapewnienie właściwej wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem, a otoczeniem zewnętrznym. W przypadku wentylacji grawitacyjnej powietrze chłodne przechodzi przez nieszczelności znajdujące się w oknach bądź w ścianach budynku, następnie w pomieszczeniu miesza się z powietrzem ciepłym. Powietrze ciepłe opuszcza pomieszczenie przez kratki wentylacyjne lub specjalne systemy kanałów. Cały ten obieg powietrza powinien zachodzić w sposób ciągły bez ewentualnych zakłóceń.

Wszystkie problemy związane z jego funkcjonowaniem mogą prowadzić do licznych problemów takich jak: zaparowane szyby, powstawanie grzyba czy pleśni, utrzymywaniem się dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania drewnianych podłóg czy mebli, ponieważ prowadzi do ich pęcznienia. Kolejnym aspektem świadczącym o niewłaściwym sposobie działania wentylacji jest zjawisko pojawiania się skroplonej pary wodnej na różnych powierzchniach. Dodatkowo nieodpowiednia wymiana powietrza ma wpływ na złe samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Może również powodować różnego rodzaju alergie oraz uczulenia. Z tych właśnie powodów prawidłowo funkcjonująca wentylacja jest bardzo istotnym aspektem.