SKUTKI NIEWŁAŚCIWEJ WENTYLACJI

28-05-2021

Systemy wentylacji mają spełniać podstawowe zadanie, jakim jest usuwanie powietrza zanieczyszczonego z pomieszczeń oraz doprowadzanie powietrza świeżego. Te podstawowe z punktu widzenia eksploatacji obiektu, działania pozwalają również na usunięcie z niego nadmiaru wilgoci. Jeżeli wentylacja nie działa skutecznie, a w pomieszczeniu występuje tzw. przemarzanie ścian, może dojść do wykroplenia pary wodnej i pojawienia się korozji mykologicznej.

Wilgoć w przegrodach staje się przyczyną zwiększenia strat ciepła i obniżenia temperatury w pomieszczeniach.

Źródło: Rudolf Kania „Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie”