JAK WYREMONTOWAĆ STARY KOMIN MUROWANY?

08-06-2021

Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi zapewniać odpowiedni ciąg oraz przede wszystkim musi być szczelny. Pęknięcia pojawiające się na powierzchni czy "brudne" plamy na ścianach komina to sygnały, że nasz komin nie funkcjonuje właściwie. Objawem dającym nam informację, że z kominem jest bardzo źle, jest zapach spalin w domu oraz odpadanie fragmentów jest konstrukcji.

Remontu lub modernizacji wymagają często stare kominy. Są one w szczególności narażone na oddziaływania warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz, wiatr, które są przyczyną uszkodzeń komina. Na zniszczenie wpływają również agresywne produkty spalania zawarte w spalinach oraz kondensacja pary wodnej. Różnorodne uszkodzenia, które mogą się pojawić, nie tylko zakłócają prawidłową pracę komina, jak również powodują niszczenie przylegających do niego ścian. Modernizacja komina może być również konieczna wtedy, gdy zdecydujemy się na wymianę kotła grzewczego oraz sposobu opalania.

Żeby dobrze wybrać komin, przede wszystkim musimy wiedzieć, z jakim urządzeniem grzewczym będzie on współpracował. Przy wyborze należy jednak kierować się trzema czynnikami, które powinny charakteryzować właściwie funkcjonujący komin:

trwałośćkomin jest integralną częścią każdego domu i z założenia stawiany jest raz na wiele lat. Należy wybierać materiały posiadające atest oraz spełniające wymagania prawa budowlanego. Późniejsze przebudowy lub renowacje zazwyczaj są kłopotliwe i kosztowne.
skutecznośćmusi spełniać zadanie do którego został przewidziany - np. odprowadzanie dymu z kominka, usuwania niebezpiecznych produktów spalania oraz zanieczyszczonego powietrza z wnętrza domu
bezpieczeństwoużytkowanie komina nie może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców, a jego eksploatacja powinna być pewna i komfotowa dla jego użytkowników

Co należy zrobić w przypadku, gdy trwałość komina zawiodła i należy przeprowadzić jego remont?

Remont zniszczonego komina polega zazwyczaj na zamontowaniu wkładu kwasoodpornego wewnątrz istniejącego murowanego komina. Właściwym rozwiązaniem jest zamontowanie kompletnego systemu kominowego, w którego skład wchodzą rury, łączniki, wyczystka i element odprowadzający kondensat. Montaż należy jednak zlecić wyspecjalizowanej ekipie, która dysponuje odpowiednim sprzętem.

W przypadku, gdy zniszczeniu uległa część znajdująca się po za dachem, należy jak najszybciej przystąpić do napraw. Część komina wystająca ponad powierzchnię dachu najczęściej i najszybciej ulega niszczeniu, ze względu na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku kominów otynkowanych, bardzo często dochodzi do odparzenia tynku oraz odpadania jego odłamków. W tej sytuacji należy przystąpić niezwłocznie do naprawy, gdyż nieosłonięte części komina szybko ulegną degradacji.

W momencie, gdy dostrzeżemy pierwsze objawy nieprawidłowego funkcjonowania komina, należy niezwłocznie zasięgnąć rady specjalisty. Naprawy w późniejszym etapie mogą być bardzo kosztowne i pracochłonne. Zatem, gdy zobaczysz pierwsze oznaki uszkodzenia przewodów - skontaktuj się z naszymi fachowcami. Nasi eksperci doradzą oraz wyjaśnią jak postępować w poszczególnych przypadkach. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!