CZY KOMIN WYMAGA OFICJALNEGO ODBIORU?

28-05-2021

Instalacja kominowa powinna być odebrana, zanim zacznie być użytkowana. Odbioru dokonuje mistrz kominiarski. Jest to niezbędne, gdyż nieprawidłowo funkcjonujący system kominowy może być przyczyną pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla. Czynności odbiorowe możemy podzielić na dwie części:

 • Odbiór formalny
 • Odbiór fizyczny

Odbiór formalny to odbiór, gdzie dokonuje się następujących działań:

 • sprawdzenia zgodności materiałów z wymaganymi dokumentacji oraz aktualności atestów i aprobat technicznych.
 • sprawdzenie oznakowania komina, umożliwiającego jego właściwe zaklasyfikowanie oraz identyfikację producenta,
 • sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem

Odbiór fizycznym gdzie przeprowadza obejmujących sprawdzenie:

 • drożności przewodów
 • prawidłowości prowadzenia przewodów
 • kierunku przewodów (odchylenie od pionu)
 • wielkości przekrojów przewodów
 • grubości przegród
 • łączeń elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych)
 • stanu powierzchni przewodów
 • wylotów przewodów
 • prawidłowego ciągu
 • odprowadzenie kondensatu