NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

PRODUKTY W PROMOCJI

Wstępną ocenę kondycji elewacji możemy przeprowadzić niezależnie. Spękania powierzchowne, uszkodzenia i zabrudzenia widoczne są gołym okiem. Stopień uszkodzenia elewacji oraz ocena jej stanu pozwolą na zaplanowanie koniecznych czynności związanych z renowacją. Jak rozpoznać poszczególne uszkodzenia elewacji, jak im zapobiegać oraz jak remontować?

1

Siatka spękań inaczej pajęczynka. Pojawienie się pajęczynki spowodowane jest najczęściej niezgodnością chemiczną tynku i zaprawy klejowej. Może być również efektem zbyt szybkiego wysychania tynku.

2

Złuszczenia. Powodem może być nieodpowiednia przyczepność tynku do warstwy klejowej na skutek braku zagruntowania podłoża pod tynkiem oraz parcia pary wodnej przenikającej przez ścianę.

3

Liniowe pęknięcia. Pęknięcia, które przebiegają wzdłuż łączeń płyt ocieplenia lub pasów siarki zbrojeniowej najczęściej sygnalizują skurcz niesezonowanego styropianu lub brak zakładów na pasach siatki.

PRÓBA PRZYCZEPNOŚCI

Stosowana jest, w sytuacji gdy planujemy ułożyć dodatkowe ocieplenie lub nowy tynk na starej elewacji. Polega ona na przyklejeniu w kilkunastu miejscach klocków styropianowych o wymiarach 10x10 cm.

Doświadczenie sprowadza się do próby oderwania bloczków po upływie 3 dni. Gdy w momencie odrywania styropian rozwarstwi się, jednak nie odejdzie wraz z tynkiem, próbę uznaję się za prawidłowo wykonaną a przyczepność dobrą.

Ostatnio kupowane produkty Ostatnio kupowane produkty